Hvor peger pilen hen?

Opdateret 26. august kl. 21 med dagens meningsmålinger

Så blev spændingen udløst: Der er i dag knap tre uger til folketingsvalget. Men hvor peger pilen hen?

Her er august måneds meningsmålinger: 13 styk fra syv af landets meningsmålingsinstitutter. Heraf fire dugfriske (klik på tabellen for at se den i fuld størrelse):

Siden februar måned har stillingen mellem rød og blå blok været stort set uændret med procentfordelingen 53-47 i rød bloks favør. Der er små gennemgående forskelle mellem institutternes målinger. YouGov har svinget noget, ikke mindst i deres estimering af Liberal Alliance, som de ret konsekvent har skudt højere end alle tilsvarende målinger. På det seneste har YouGovs målinger dog rettet ind og lignet flertallets. Gallup har i 2011-målingerne typisk haft de to fløje mere lige, mens Epinion i de fleste samtidige målinger har haft en større føring til rød blok. Denne tendens fortsætter i dagens dugfriske målinger.

Gallup og Megafon spår et overraskende tæt løb. Tættere end i lang tid, hvis man ser bort fra enkeltstående målinger fra januar og maj måned. Men målinger fra Voxmeter og Epinion viser omvendt en konsolidering af forspringet til rød blok. Forskellene i målingerne kan ikke umiddelbart forklares med metodiske forskelle i indsamlingsmetode etc. Både Gallup og Epinion anvender en kombination af telefoninterviews og webpaneler med en nogenlunde ens fordeling. Kun YouGov anvender udelukkende webpanel – en metode, som indimellem får skyld for skæve udfald, men som finder større og større anvendelse og anerkendelse. Og YouGov er slet ikke blandt de seneste målinger.

Der tegner sig et mudret billede, og der vil sikkert blive spekuleret langt ud over, hvad der er dækning for, i den kommende tid. Men uanset hvad, så går vi nogle spændende uger i møde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.