Beregn usikkerhed (1 andel)

Beregn den statistiske usikkerhed for en andel, når du generaliserer fra stikprøvens konkrete svar til populationens formodede svar.

%

Eksempel på indtastning

24 procent af 1050 adspurgte skolelærere mener, at elevers brug af mobiltelefoner i undervisningen er en berigelse for undervisningen.

  • Tast 24 i “andelens størrelse”
  • Tast 1050 i “antal svar i stikprøven”
  • Lad feltet population stå tomt
  • Vælg 95% konfidensniveau

Sådan fortolker du resultatet

Den statistiske usikkerhed i eksemplet med skolelærere er +- 2,6 procentpoint. Vi kan derfor med 95% sikkerhed sige, at mellem 21,4 og 26,6 procent af danske skolelærere mener, at elevers brug af mobiltelefoner i undervisningen er en berigelse for undervisningen.
Note: Der er meget større sandsynlighed for, at den sande værdi (her: danske skolelæreres holdning) ligger centralt i konfidensintervallet end i intervallets yderpunkter (her: 21,4 og 26,6).

Anbefalinger

Konfidensniveau: Vi anbefaler, at du vælger et 95 procent konfidensniveau. Med dette niveau har man ret 19 ud af 20 gange i sine forudsigelser, og det anses normalt som tilstrækkeligt – også i videnskabeligt arbejde.

Populationens størrelse: En fjerde ting, som kan have betydning for usikkerheden, er forholdet mellem stikprøvens størrelse og populationen. Du kan indtaste populationens størrelse i beregneren – så tages der automatisk højde for dette forhold. Vi anbefaler dog, at du kun gør det, hvis stikprøven udgør en væsentlig del af populationen (50% eller mere). I de mange tilfælde, hvor stikprøven udgør mindre end 50%, lader du blot feltet ”population” stå tomt.

Disclaimer

Beregneren er ikke velegnet til at beregne konfidensintervaller for andele meget tæt på 0% og 100%. Og den kan faktisk slet ikke beregne intervaller for andele på præcist 0% og 100% (prøv gerne selv at sætte disse værdier ind). Der findes andre metoder (baseret på andre statistiske modeller) til at beregne konfidensintervaller for en andel. Nogle af dem (fx Clopper-Pearson) håndterer bedre andele tæt på eller lig 0% og 100%. Tjek fx sammenligningen af 5 forskellige metoder her. Vi har valgt den metode, man typisk bruger i samfundsvidenskaberne. Fælles for metoderne er dog – betryggende nok – at de fører til konfidensintervaller, som ligger meget tæt på hinanden.

Matematikken bag

Her er formlen for beregning af konfidensintervallet:

p: andelens størrelse (i eksemplet er p = 24)

z: konfidensniveauet (ved 95 % er z-scoren = 1,96)

n: stikprøvens størrelse (i eksemplet er n = 1050)

Den endelige korrektionsfaktor, som kan ganges på det beregnede konfidensinterval, hvis man ønsker at korrigere konfidensintervallet for forholdet mellem stikprøve og population:

n: stikprøvens størrelse (i eksemplet er n = 1050)

N: populationen (i eksemplet er N uoplyst)