Bogens indhold

Rundspørger skal tages alvorligt

1. Når idéen opstår

 • Forskelle på kvalitative interviews og rundspørger
 • Afgrænsning af emne
 • Afgrænsning af svarpersoner
 • Vinkling: Central påstand formuleres
 • Konkretisering: Centrale begreber defineres

2. Formulering af spørgsmål og svarmuligheder

 • Spørgsmålenes indhold
 • Spørgsmålstyper
 • Spørgsmålenes karakter
 • Spørgsmål og svarperson
 • Formulering og tjek af indholdsspørgsmål
 • 1. Forståelige spørgsmål
 • 2. Flere spørgsmål i ét
 • 3. Entydige spørgsmål
 • 4. Neutrale spørgsmål
 • 5. Afgrænsning i tid og rum
 • 6. Socialt følsomme spørgsmål
 • 7. Hypotetiske spørgsmål
 • Svarmuligheder
 • “Ved ikke”-svar
 • Adverbielle kvantifikatorer

3. Design

 • Spørgeskemaets omfang
 • Spørgsmålenes rækkefølge
 • Spørgsmål forstås i sammenhængen
 • Skal alle spørgsmål besvares?
 • Rækkefølge af svarmuligheder

4. Udtrækning af stikprøver

 • Forudsætninger for generalisering
 • Repræsentativitet: Metoder til udtrækning af stikprøver
 • Ikke-repræsentativ udvælgelse
 • Simpel tilfældig udvælgelse – i praksis

5. Test

 • Kognitiv test
 • Pilottest

6. Udsendelse

 • Udsendelsesmetode
 • Fortrolighed og anonymitet
 • Følgebrev

7. Databehandling – analyse

 • Optælling af svar i frekvens- og krydstabeller
 • Statistisk generalisering af stikprøveresultater
 • Metode 1: Beregn statistisk usikkerhed for en andel
 • Metode 2: Sammenligning af to andele
 • Metode 3: Beregn statistisk usikkerhed for et gennemsnit

8. Formidling af resultater

 • Ikke-repræsentative undersøgelser
 • Repræsentative undersøgelser
 • Generelle anbefalinger til formidling af undersøgelser
 • Vinkling af undersøgelsens resultater

9. Kritiske spørgsmål, journalister bør stille til rundspørger

 • Formål med undersøgelsen
 • Svarpersoner og udvælgelse
 • Svarprocent
 • Statistisk usikkerhed
 • Formulering af spørgsmål og svarmuligheder
 • Tidspunkt for undersøgelsen
 • Sammenhæng mellem spørgsmål og konklusioner
 • Refererer undersøgelsen sine resultater neutralt?

Ordbog

Litteratur

– – – – – – – – –

Kolofon:

En ny undersøgelse viser – eller gør den?

© Kresten Roland Johansen, Lars Friis & Forlaget Ajour

Forlagsredaktør: Teddy Petersen

Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Flemming Sørensen, www.fl-sorensen.dk

Produktion: 2. udgave, 1. oplag 2013

ISBN 978-87-92816-44-3 (trykt bog)

ISBN 978-87-92816-45-0 (e-bog)